Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครสวรรค์
Nakhon Sawan Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครสวรรค์

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดนครสวรรค์image

กรุณาคลิกที่ไอคอน  หรือ  เพื่อเข้าสู่ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อห้องพิจารณาคดี Google Meet
ห้องพิจารณาคดี 1
ห้องพิจารณาคดี 2
ห้องพิจารณาคดี 3
ห้องพิจารณาคดี 4
ห้องพิจารณาคดี 5
ห้องพิจารณาคดี 6
ห้องพิจารณาคดี 7
ห้องพิจารณาคดี 8
ห้องพิจารณาคดี 9
ห้องพิจารณาคดี 10
ห้องพิจารณาคดี 11
ห้องพิจารณาคดี 12
ห้องเวรชี้
ศูนย์ประสานงานคดีที่พิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ห้องพิจารณาคดีพิเศษ

ห้องพิจารณาคดี Google Meet
ห้องพิจารณาคดี 1
ห้องพิจารณาคดี 2
ห้องพิจารณาคดี 16

 

 

สอบถาม กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี
โทร. 056-370527-30 ต่อ 1045, 1053
โทรสาร. 056-370535-6

 


image เอกสารแนบ