Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครสวรรค์
Nakhon Sawan Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครสวรรค์

ระบบภายในศาลจังหวัดนครสวรรค์image

ระบบงานภายในศาลจังหวัดนครสวรรค์

  1. ระบบหนังสือเวียน(e-document) [เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น]
  2. ระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้น [เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น]
  3. ระบบพิมพ์ใบประกาศ ศาลจังหวัดนครสวรรค์ [เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น]
  4. ระบบ e-Filing สำหรับเจ้าหน้าที่ [เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น]
  5. ระบบ ECMS สำหรับเจ้าหน้าที่ [เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น]
  6. ระบบ CIOS สำหรับเจ้าหน้าที่ [เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น]
  7. ระบบปฏิทินปฏิบัติราชการ [เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น]
  8. ระบบวันทำการข้าราชการตุลาการ [เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น]
  9. สมุดรายงานศาลในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 [เฉพาะเครือข่ายภายในเท่านั้น]